Nye midlar og pengar til ferjefylka frå regjeringa i dag.
Nye midlar og pengar til ferjefylka frå regjeringa i dag.

Friske ferjemidlar frå regjeringa