Det gamle hovudhuset er omgitt av park og gjev ei kjensle av å reisa attende i tid, men ikkje i standard. Inge Halstensen og Asta Johannessen er nøgde med samarbeidet.
Det gamle hovudhuset er omgitt av park og gjev ei kjensle av å reisa attende i tid, men ikkje i standard. Inge Halstensen og Asta Johannessen er nøgde med samarbeidet.

Herskapleg hygge