Sigve Solbakken meiner at kulturhus må på plass.
Sigve Solbakken meiner at kulturhus må på plass.

Snakkar med strengane