Front mot front-kollisjonen enda med skadar på køyretøya.
Front mot front-kollisjonen enda med skadar på køyretøya.

Ingen personskadar etter frontkollisjon ved Gauksheim