Kjerna i strida: Villsau som tek seg inn i tettbygde strøk og et ned planter og skit i hagane til folk.
Kjerna i strida: Villsau som tek seg inn i tettbygde strøk og et ned planter og skit i hagane til folk.

Beitar ned hagar og gravminne