Arne Møgster og Britt Kathrine Drivenes legg fram ekstremt sterke AUSS-tal i dag.
Arne Møgster og Britt Kathrine Drivenes legg fram ekstremt sterke AUSS-tal i dag.

Stor framgang for Arne og Britt Kathrine