Mia Hovland Storebø skjenkar kaffi til damene. Frå høgre sit Astrid Hausberg, Martha Klokkeide, Karen Nordstrand og Judith Drønen. (Tekst og foto: May Linn Clement)
Mia Hovland Storebø skjenkar kaffi til damene. Frå høgre sit Astrid Hausberg, Martha Klokkeide, Karen Nordstrand og Judith Drønen. (Tekst og foto: May Linn Clement)

Omsut i praksis