Thea Maria Nilsen (16) sym butterfly på Eidsbøen etter deltakinga på LÅMØ-stemnet.
Thea Maria Nilsen (16) sym butterfly på Eidsbøen etter deltakinga på LÅMØ-stemnet.

Nytt vasskilje for Thea og symjegruppa

Thea Maria Nilsen (16) sym butterfly på Eidsbøen etter deltakinga på LÅMØ-stemnet.

Unge Thea Maria Nilsen (16) er fyrste AIK-symjar som har fått prøva seg på det høgthengjande LÅMØ-stemet, der regionens 25 beste symjarar i kvar årsklasse møtte kvarandre.

Over 300 deltakarar, ivrige og engasjerte tilskodarar, dommarar i kvar bane og fem ulike symjeøvingar: Landsdelsaårsklassemønstringa, òg omtala som LÅMØ, er ei utfordring for unge symjarar, og markerer ofte overgangen frå barneidrett til senioridretten. Thea Maria Nilsen (16), som starta symjeinteressa si med vasstilvenningskurs for ti år sidan, var fyrste austevolling ut, i tevlinga.

Les meir i avisa i dag.