Mor likar spesielt godt å få servert kaffi i desse Mummi-koppane som har lurt seg inn i dei fleste kjøkenskap. Difor tenkjer eg at gravstøtta hennar må sjå om lag slik ut.
Mor likar spesielt godt å få servert kaffi i desse Mummi-koppane som har lurt seg inn i dei fleste kjøkenskap. Difor tenkjer eg at gravstøtta hennar må sjå om lag slik ut.

Epistelgjerningane: Epilog til mor