2 barnehagelærarar og 2 barnehagelærarar i vikariat – Sjøliv FUS barnehage