L.Andy kallar hen seg, austevollingen som framover vil krydra lokalavisa med éinrutene sine.
L.Andy kallar hen seg, austevollingen som framover vil krydra lokalavisa med éinrutene sine.

Teiknar ordspel i Marsteinen