Anne Berith Drønen har teke tak for ei livsstilendring. Foto: Severin Tøkje.
Anne Berith Drønen har teke tak for ei livsstilendring. Foto: Severin Tøkje.

Ny livsstil, nye moglegheiter