Det er umogleg å finna ut kor mykje krefter, fritid og anna tid du har brukt på ueigennyttig og samfunnsviktig innsats gjennom alle desse åra, sa ordførar Morten Storebø (H) til kulturprisvinnar Eva Waage.
Det er umogleg å finna ut kor mykje krefter, fritid og anna tid du har brukt på ueigennyttig og samfunnsviktig innsats gjennom alle desse åra, sa ordførar Morten Storebø (H) til kulturprisvinnar Eva Waage.

Kulturprisen til Eva ”på Vodlen” Waage