Hoggormfisk (Chauliodus sloani) er ein av artane som bur langt nede i djupet, og som kan utgjera store ekstrainntekter og vera ei kjelde til marint protein i framtida - om det er store nok konsentrasjonar av han i djupna. Foto: Havforskingsinstituttet.
Hoggormfisk (Chauliodus sloani) er ein av artane som bur langt nede i djupet, og som kan utgjera store ekstrainntekter og vera ei kjelde til marint protein i framtida - om det er store nok konsentrasjonar av han i djupna. Foto: Havforskingsinstituttet.

Inntekter i djupet