Kjersti Opstad Strand tek doktorgraden på havstraumar og korleis vêret spelar inn på dei.
Kjersti Opstad Strand tek doktorgraden på havstraumar og korleis vêret spelar inn på dei.

Hav- og vêrdama frå Storebø