Blått kompetansesenter kan komme eit stor steg nærare realisering denne månaden når Havforskningsinstiuttet inviterer andre statlege aktørar til møte i Austevoll. Foto: Skjermdump frå arbeidsgruppa sin sluttrapport.
Blått kompetansesenter kan komme eit stor steg nærare realisering denne månaden når Havforskningsinstiuttet inviterer andre statlege aktørar til møte i Austevoll. Foto: Skjermdump frå arbeidsgruppa sin sluttrapport.

Framgang for kompetansesenter