Havforskinga sin direktør Berit Rogne i samtale med Terje van der Meeren frå eige institutt og Helge Møgster frå Laco.
Havforskinga sin direktør Berit Rogne i samtale med Terje van der Meeren frå eige institutt og Helge Møgster frå Laco.

Eit stort steg nærare realisering