2 barnehagelærarar i vikariat og 1 pedagogisk leiar i vikariat – Sjøliv FUS barnehage AS, Hundvåkøy