Nyheter

Fjord1 rangert fyrst i anbodskonkurransen

Det er Fjord 1 som frå 1. januar 2018 etter alt å dømma skal drifta ferjene til og frå Austevoll, opplyser Hordaland fylkeskommune på nettsida si. – Det av avgrensa kva informasjon me kan gå ut med før me formelt sett har skrive under kontrakten, men me er strålande nøgde med at det ser ut […]

På trening med Hanne

Lokalavisa var med då Hanne Haugland stilte som trenar for fyrste gong. Med utandørs og sosial trening håpar ho at fleire vil bli med framover. Les reportasje i avisa denne veka.

Fleirtal for Austevollpakken

51 prosent av dei spurde er positive til at det vert krevja inn bompengar for å utbetra dårlege vegar i kommunen, slik som er ved Liabrotet på Selbjørn, der mykje trafikk og fråverande gang- og sykkelveg, gjer ferdsle farefull. Heile saka les du på PDF eller papir i dag.

Fortel om Syria

Dei kjem frå ein by som er bomba og øydelagt. Sundag er det duka for konsert til inntekt for TV-aksjonen, der syriske Yousef Najjar og landsmennene deltek.

Leik med snert frå middelalderen

På SFO har barna fått lært om riddartida, samhald og det å inkludera kvarandre. Ved å arrangera skodespel, laga eigne skjold og leika i skogen, har dei blitt gode venar.