Nyheter

Møgster kjøper opp Røkke

Austevoll Seafood-eige Lerøy Seafood Group kjøper 64 prosent av Havfisk og 74 prosent i Norway Seafood av Kjell Inge Røkkes Aker. Sjømataksjane kostar Lerøy 3,2 milliardar kroner, opplyser Dagens næringsliv. – Desse erverva vil i vesentleg grad styrka Lerøys posisjon innan det europeiske kvitfisk-segmentet og sikrar eigarskap og tilgang til meir enn 100 000 tonn råmaterial […]

Klar for å ta i mot nye flyktningar

Denne månaden kan austevollingane ynskja årets fyrste flyktningar velkomen til kommunen. – Me er veldig spente på å ta i mot dei fyrste flyktningane i midten av juni, seier flyktningkoordinator Isabell Karin Tøkje. Ho har ansvaret for flyktningane som bur i kommunen, og starta i stillinga i starten av april i år. Tidlegare har ho […]

Hårreisande ureining

Brenning av madrassar, kasting av hushaldsavfall i svingane. Det er mykje å ta tak i for kommunen sine eigne blekkulfar i forvaltning, drift og vedlikehaldsavdelinga.