Om kveita ikkje hadde vore utgytt, ville ho mest truleg ha vegd over 200 kilo, meiner Torstein Halstensen.
Om kveita ikkje hadde vore utgytt, ville ho mest truleg ha vegd over 200 kilo, meiner Torstein Halstensen.

Tung veggpryd