Arbeid i gang for å sikra meir starumforsyninga mellom Selbkørn og Huftarøy, som i årevis har hengd i eit strekk over sundet.
Arbeid i gang for å sikra meir starumforsyninga mellom Selbkørn og Huftarøy, som i årevis har hengd i eit strekk over sundet.

Straumkabel under Bekkjarviksundet