Det har gått raskt oppover for verksemda til Ståle Torsvik (til venstre), til glede òg for medabeidarane Simon Matre og Adrian Hovland.
Det har gått raskt oppover for verksemda til Ståle Torsvik (til venstre), til glede òg for medabeidarane Simon Matre og Adrian Hovland.

Spreke fråspark frå Torsvik