Rettsteikning: May Linn Clement.
Rettsteikning: May Linn Clement.

Overgrepssaka: Åtte år for austevollingen