Ei av desse ferjene kjem til å trafikkera Husavik–Sandvikvåg frå midten av 2018. Illustrasjon: Multi Maritime.
Ei av desse ferjene kjem til å trafikkera Husavik–Sandvikvåg frå midten av 2018. Illustrasjon: Multi Maritime.

Nybygg på Husavik–Sandvikvåg