Sigrunn Blindheim og Hege Lauvik meiner at julehandelen er eit viktig bidrag til å ta vare på lokale butikkar.
Sigrunn Blindheim og Hege Lauvik meiner at julehandelen er eit viktig bidrag til å ta vare på lokale butikkar.

– Handla lokalt, sikra arbeidsplassane