Nye "Granit" er komen på Blåmyra. Etter planen skal han vera klar til dåp i månadsskiftet april/mai 2017.
Nye "Granit" er komen på Blåmyra. Etter planen skal han vera klar til dåp i månadsskiftet april/mai 2017.

Fabrikktrålaren på sjø