Alexandra Sæle Sæbø, Hege Iren Austevoll og Astrid Marlen Sivertsen vonar at satsinga retta mot dei yngste kan halda fram utover februar 2017. Nytta av å vera tidleg involvert er stor, meiner dei.
Alexandra Sæle Sæbø, Hege Iren Austevoll og Astrid Marlen Sivertsen vonar at satsinga retta mot dei yngste kan halda fram utover februar 2017. Nytta av å vera tidleg involvert er stor, meiner dei.

Aukar innsats for barn og unge