Nyheter

Danselærar og kulturskulelærar – Kulturskulen – Austevoll kommune

Austevoll kommune har ledig 20% vikariat som danselærar med arbeidsstad f.t. kulturskulen. Stilinga er ledig frå 01.01.2017 – 31.07.201 7 Austevoll kommune har ledig 12% fast stilling som kulturskulelærar med arbeidsstad f.t. Kulturskulen. Stillinga er ledig frå 01.02.2017 For  nærare informasjon om stillingane gå inn på Austevoll kommune si heimeside www.austevol.kommune.no under ledige stillingar.