Fjord 1 overtek etter alt å dømma ferjedrifta frå Fosen Namsos frå 1. januar 2018.
Fjord 1 overtek etter alt å dømma ferjedrifta frå Fosen Namsos frå 1. januar 2018.

Fjord1 rangert fyrst i anbodskonkurransen