Ivrige morsjonistar ventar på klarsignal frå Hanne Haugland.
Ivrige morsjonistar ventar på klarsignal frå Hanne Haugland.

På trening med Hanne