Business woman with drawn powerful hands. Black chalkboard background.
Kvinnene i Austevoll gjer seg stadig meir bemerka både i leiinga og i styreromma i kommune og næringsliv. Illustrasjonsfoto: iStockphoto.

Kvinnene markerer seg

Kvinnene i Austevoll gjer seg stadig meir bemerka både i leiinga og i styreromma i kommune og næringsliv. Illustrasjonsfoto: iStockphoto.

Kvinnene i Austevoll gjer seg stadig meir bemerka både i leiinga og i styreromma i kommune og næringsliv. Illustrasjonsfoto: iStockphoto.

Er kjønn framleis ein relevant storleik i toppleiing- og administrasjon? Austevoll scorar uansett høgare enn landsgjennomsnittet, på kvinner i leiing både i kommune og næringsliv, men om kvinner automatisk bring med seg andre kvalitetar enn menn, er slett ikkje gitt meiner akademikar og austevollske næringslivskvinner me har snakka med.