Arbeidarpartiet og Anja Heggholmen hentar særleg støtte frå kvinner og veljarar under 30 år, framgår det av målinga til Marsteinen/Norfakta. Teikning: May Linn Clement.
Arbeidarpartiet og Anja Heggholmen hentar særleg støtte frå kvinner og veljarar under 30 år, framgår det av målinga til Marsteinen/Norfakta. Teikning: May Linn Clement.

Fossar fram