Arbeidarpartiet ved Anja Heggholmen, Inga Margrethe Fagerbakke og Ketil Helland har fleirtalet av austevollingane med seg i ynskjet sitt om å bidra meg eigne pengar for betre vegar.
Arbeidarpartiet ved Anja Heggholmen, Inga Margrethe Fagerbakke og Ketil Helland har fleirtalet av austevollingane med seg i ynskjet sitt om å bidra meg eigne pengar for betre vegar.

Fleirtal for Austevollpakken