Nyheter

Millionar til kai på Salthella

Helge André Njåstad (Frp) melder om dryge fem millionar frå staten til kaiprosjektet ved Fiskerihamna på Salthella. – Det er gøy å dela ut pengar til prosjekt ein sjølv har vore med å setja i gang, kunne Njåstad melda til lokalavisa etter at Statsbudsjettet vart presentert.

Kvinnene markerer seg

Er kjønn framleis ein relevant storleik i toppleiing- og administrasjon? Austevoll scorar uansett høgare enn landsgjennomsnittet, på kvinner i leiing både i kommune og næringsliv, men om kvinner automatisk bring med seg andre kvalitetar enn menn, er slett ikkje gitt meiner akademikar og austevollske næringslivskvinner me har snakka med.

Mindre mobbing

Austevoll ungdomsskule arbeider målretta for å skapa eit meir inkluderande sosialt miljø. Mobilfri skuletid, dykjeområde og aktivitetar i friminutta ser ut til å bera fruktar.

Sår for å hausta

Det skjer ting i det historiske hjarta på Storebø. Det er Kari Fjeldstad som kjærleg gjødslar nye røter på tre, nyttebuskar og staudar. Til stor glede for eigar Magnus Stangeland. Les meir i avisa i dag.