Lokal entreprenør har teke hand om steinblokkene og politiet er på staden.
Lokal entreprenør har teke hand om steinblokkene og politiet er på staden.

Vegen opna igjen

Lokal entreprenør har teke hand om steinblokkene og politiet er på staden.

Lokal entreprenør tok hand om steinblokkene og politiet var på staden.

To ras ved fylkesvegen ved Naustheller gjorde at han vart stengt i omlag fire timar torsdagen. Vegen opna att kring kokka 19. Fyrste steinblokka enda i vegen rundt klokka 13:30, medan den neste eit par timar seinare førte til at vegen vart stengt.

– Me har hatt folk frå vegvesenet oppe i skjeringa, og dei melder om at steinmassene er rørsle, difor er vegen stengt inntil situasjonen er avklart, sa Hans-Petter Bjånesøy i Austevoll brann- og redningsteneste til Marsteinen like etter stenginga.

Steinblokkene har eit visst format.

Steinblokkene har eit visst format.