Frå i dag har resten av eigarskapet av denne linebåten formelt sett vorte austevollsk. Og der med får han nytt namn og H-AV i baugen.
Frå i dag har resten av eigarskapet av denne linebåten formelt sett vorte austevollsk. Og der med får han nytt namn og H-AV i baugen.

Ny fiskebåt med H-AV i baugen