Tommel opp for nyefartøyet frå skipper Tore Bakke.
Tommel opp for nyefartøyet frå skipper Tore Bakke.

Laksebussen snart klar