Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne (her representert ved Linda H. Rabben og Hilde Elisabeth Klepsvik) meiner dei ikkje vert høyrde av Austevoll kommune, her representert ved varaordførar Anja Heggholmen (A) og ordførar Morten Storebø (H).
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne (her representert ved Linda H. Rabben og Hilde Elisabeth Klepsvik) meiner dei ikkje vert høyrde av Austevoll kommune, her representert ved varaordførar Anja Heggholmen (A) og ordførar Morten Storebø (H).

Krevjande med rullestol