Nyheter

Eitt år sidan Morten vart vald

Denne veka er det eitt år sidan valsigeren til Høgre, som førte til at Morten Storebø fekk grepet om ordførarklubba. Ei bratt læringskurve, og noko å vera stolt over, meiner han sjølv. Trass i rik politisk røynsle frå politisk arbeid i Bergen og i regjeringskorridorane, er det noko heilt nytt å setja seg ned i […]