Nyheter

Tredje tysdag utan «Tjelden»

Så kom den tredje tysdagen på rad, der meldingar tikka inn om at M/S ”Tjelden” er innstilt grunna driftsproblem. Klokka 10.31 kom meldinga om at det er normal drift i sambandet att. – Det er endå uvisst kva tid det vert drift i sambandet igjen. Me beklagar overfor dei som vert råka av dette, skeiv […]