Harald Tom Nesvik og Helge André Njåstad i passiar med Austevoll Seafoods Arne Møgster (t.v) og Helge Møgster i Laco. Møgster meiner at minst ein avgang frå Austevoll kring midnatt er naudsynt for å sikra vidare investeringar ved laksepakkeri og fiskemottaket på Storebø.
Harald Tom Nesvik og Helge André Njåstad i passiar med Austevoll Seafoods Arne Møgster (t.v) og Helge Møgster i Laco. Møgster meiner at minst ein avgang frå Austevoll kring midnatt er naudsynt for å sikra vidare investeringar ved laksepakkeri og fiskemottaket på Storebø.

Treng betre ferjer

Harald Tom Nesvik og Helge André Njåstad i passiar med Austevoll Seafoods Arne Møgster (t.v) og Helge Møgster i Laco. Møgster meiner at minst ein avgang frå Austevoll kring midnatt er naudsynt for å sikra vidare investeringar ved laksepakkeri og fiskemottaket på Storebø.

Harald Tom Nesvik og Helge André Njåstad i passiar med Austevoll Seafoods Arne Møgster (t.v) og Helge Møgster i Laco. Møgster meiner at minst ein avgang frå Austevoll kring midnatt er naudsynt for å sikra vidare investeringar ved laksepakkeri og fiskemottaket på Storebø.

Ferjer er fortsetjinga av vegen, og må prioriterast endå høgare. Trass i regjeringsmakt og sentralt plasserte vestlendingar i maktkorridorane, tek kursendring tid, meiner Framstegspartiets Harald Tom Nesvik.

Harald Tom Nesvik, parlamentarisk leiar i Framstegspartiet, synest på ingen måte at ferjetilbodet som vert gjeve kystbefolkninga held mål. Sjølv om han kjem frå ferjefylket Møre og Romsdal, tok han seg i å sjekka kvar livvestane var plasserte då han måtte reisa med ”Herlaug” eit fartøy som vart levert frå Mjellem og Karlsen i Bergen i 1973.
– Ein ting er den verdiskapinga som finn stad i Austevoll, men kva tenkjer tyske turistar som kjem om bord i fartøy som er så gamle … Dei trur nok ikkje det dei ser, poengterte leiaren av Framstegspartiet sine stortingsfolk til Marsteinen.
– Ferjene er fortsetjinga av vegen, og eg trur ingen på det sentrale Austlandet hadde godteke av vegen deira hadde vore stengd mellom klokka 23 og 06, understreka Nesvik vidare.

Les heile saka i Marsteinen på papir eller PDF.