Lensmannskontoret meinte at det ikkje var nok konkrete opplysiningar til å gå til aksjon.
Lensmannskontoret meinte at det ikkje var nok konkrete opplysiningar til å gå til aksjon.

Overgrepssaka: Handla ikkje etter uromeldingar