Foto: via Kripos
Foto: via Kripos

Overgrepssaka: Austevolling tiltalt for overgrep på 62 barn