Høy på bridgeleir. Les meir i avisa i dag.
Høy på bridgeleir. Les meir i avisa i dag.

Kort leir