Ved snuplassen på Gauksheim brenn folk systematisk søppel av ulikt slag – slikt vil brannvesenet gjerne ha tips om.
Ved snuplassen på Gauksheim brenn folk systematisk søppel av ulikt slag – slikt vil brannvesenet gjerne ha tips om.

Hårreisande ureining

Ved snuplassen på Gauksheim brenn folk systematisk søppel av ulikt slag – slikt vil brannvesenet gjerne ha tips om.

Ved snuplassen på Gauksheim brenn folk systematisk søppel av ulikt slag – slikt vil brannvesenet gjerne ha tips om.

Brenning av madrassar, kasting av hushaldsavfall i svingane. Det er mykje å ta tak i for kommunen sine eigne blekkulfar i forvaltning, drift og vedlikehaldsavdelinga.