Ved snuplassen på Gauksheim brenn folk systematisk søppel av ulikt slag – slikt vil brannvesenet gjerne ha tips om.
Ved snuplassen på Gauksheim brenn folk systematisk søppel av ulikt slag – slikt vil brannvesenet gjerne ha tips om.

Hårreisande ureining