Administrerande direktør Hans Runshaug og salssjef Jan Henning Legreid hos Austevoll Marine Group på eit av selskapet sine nybygg i Sagvåg.
Administrerande direktør Hans Runshaug og salssjef Jan Henning Legreid hos Austevoll Marine Group på eit av selskapet sine nybygg i Sagvåg.

Austevoll Marine Group: Satsar på verft i Sagvåg