Jan Tørres Nordstrand, Vidar Mjåtveit og Per Nordstrand undersøkjer studerer ei av dei fem støttene som vart velta.
Jan Tørres Nordstrand, Vidar Mjåtveit og Per Nordstrand undersøkjer studerer ei av dei fem støttene som vart velta.

Fortvilar over velta gravminne