Olav Endre Drønen er røynd rekefiskar, og registerer at dei små krepsdyra vert stadig sjeldnare innaskjers. No etterlyser han med forsking på effektane av oppdrettsnæringa sine lusemiddel.
Olav Endre Drønen er røynd rekefiskar, og registerer at dei små krepsdyra vert stadig sjeldnare innaskjers. No etterlyser han med forsking på effektane av oppdrettsnæringa sine lusemiddel.

Etterlyser meir kunnskap