Human-etisk forbund informerte om arbeidet sitt knytt til såkalla borgarleg konfirmasjon.
Human-etisk forbund informerte om arbeidet sitt knytt til såkalla borgarleg konfirmasjon.

Ynskjer å tilby human-etisk konfirmantundervisning i Austevoll